Close

Nowoczesna kultura organizacji

Więcej...

Konsulting i doradztwo w rozwoju przedsiębiorstw

Konsulting biznesowy to zagadnienie związane z zarządzaniem i rozwojem przedsiębiorstw. 

Jako konsultant zewnętrzny, nie związany bezpośrednio ze strukturami firmy, łatwiej nam spojrzeć na zasoby przedsiębiorstwa z innej, szerszej perspektywy; obejrzeć całość w innych ramach.

W NEOPRODUKT prowadzimy projekty związane z wybranymi zagadnieniami:

 • coaching i mentoring
 • szkolenia
 • doradztwo w zarządzaniu firmą
 • analiza potencjału zespołu
 • doradztwo marketingowe
 • analiza kosztów
 • audyt
 • doradztwo teleinformatyczne
 • projekty sprzedażowe
 • rekrutacja
 • wdrożenia

Coaching w rozwoju kadry zarządzającej

Coaching biznesowy skoncentrowany jest na rezultatach biznesowych; wspiera wdrożenie nowych strategii myślenia i działania oraz wzmacnia pożądane umiejętności.

Indywidualny coaching dla kadry menadżerskiej oferuje narzędzia pozwalające na odkrycie w sobie nowych zasobów, by móc łączyć je z posiadanymi już kompetencjami, doświadczeniem i przekładać w efektywne działanie.

Proces taki rozwijając i wzmacniając menedżera powoduje rozwój i wzmocnienie tego obszaru firmy, w którym ten menadżer działa.

Inwestując w rozwój liderów, firma wzmacnia swoją siłę organizacyjną, a przez to swoją konkurencyjność i pozycję na rynku.

Coaching i trening mentalny sportowców

Trening mentalny to trening umysłu, który jest doskonałym uzupełnieniem treningu fizycznego.

„…bo wszystko siedzi w naszej głowie…”

U sportowców, na różnych etapach kariery, wystąpić mogą bariery, które spowodują, że nie wykorzystają oni do końca swojego potencjału i pełni swych możliwości.

Praca z trenerem mentalnym to podróż w rozwój osobisty.

By rywalizować, przekraczać swoje słabości
i wygrywać, potrzebny jest rozwój właściwych cech charakteru i umiejętności, pozornie niezwiązanych bezpośrednio z uprawianym sportem:
pewność siebie, motywacja, zdyscyplinowanie, determinacja, koncentracja.

To także przekraczanie własnych granic komfortu; zarówno tych fizycznych,  jak i (a może głownie?) psychicznych.

Czym jest coaching

Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmacnianie oraz wspieranie klienta w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany.

Więcej...

korzyści z coachingu

Coaching wzmacniając konkretną osobę powoduje również wzmocnienie tego ogniwa organizacji, w którym ta osoba działa.

Więcej...

Do kogo adresowany jest coaching

Do każdego, kto jest zainteresowany rozwojem. W coachingu chodzi o rozwijanie, udoskonalenie i wzmacnianie siebie samego.

Więcej...

Czym jest coaching

Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmacnianie oraz wspieranie klienta w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o jego własne odkrycia, zasoby i wnioski…

COACHING JEST PROCESEM...

Oznacza to, że składa się z kilku spotkań, pomiędzy którymi jest przestrzeń, stwarzająca pole do doświadczeń i odkryć. Wszystko, co dzieje się
w przerwach między sesjami, jest także istotnym elementem całego procesu.

...PROCESEM, KTÓREGO GŁÓWNYM CELEM JEST WZMACNIANIE ORAZ WSPIERANIE KLIENTA...

Oznacza to, że coaching działa wzmacniająco. Bazą i siłą wsparcia jest wewnętrzny potencjał klienta. Rolą coacha jest pomoc klientowi
w znalezieniu dostępu do jego zasobów oraz do wykorzystania ich w codziennym życiu.

...W SAMODZIELNYM DOKONYWANIU ZAMIERZONEJ ZMIANY...

Oznacza to, że klient jest zarówno twórcą jak i wykonawcą następujących
w wyniku coachingu zmian. Profesjonalizm coacha polega towarzyszeniu klientowi
w procesie podejmowania decyzji, planowaniu zmianoraz szukaniu wewnętrznej siły do ich realizacji. Sukcesem jest świadomość klienta, ze to on sam dokonał zmiany i osiągnął założony cel.

...W OPARCIU O WŁASNE (KLIENTA) ODKRYCIA, WNIOSKI
I ZASOBY.

Oznacza to, że w procesie coachingu największą wartość mająte odkrycia i wnioski, do których klient dochodzi sam. Coach w żadnej sytuacji nie wchodzi w role doradcy.
W coachingu chodzi o to, by klient nauczył się, w jaki sposób może korzystać z tego, co jest mu dostępne, na co ma wpływ i za co może wziąć odpowiedzialność.

Korzyści z coachingu

Wysoka skuteczność

Coaching stwarza możliwość bardzo precyzyjnych działań z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb. Dzięki temu praca
z coachem jest wyjątkowo efektywna.

Oszczędność czasu

Coach dojeżdża do swojego Klienta. Standardowa sesja trwa około 90 minut
i odbywa się średnio raz w miesiącu. Dzięki temu klient może bez większych zakłóceń wypełniać swoje obowiązki zawodowe.

Wielopoziomowość

Holistyczne podejście przekłada się na wzrost systemowej świadomości klienta. Dzięki temu pojawia się możliwość poszerzenia rozumienia wzajemnych wpływów systemowych, myślenia przyczynowo – skutkowego oraz działania strategicznego. Wzrost samoświadomości jednostki daje wiele korzyści organizacji, dzięki globalnemu spojrzeniu na procesy, w których uczestniczy.

Motywacja

Indywidualny tryb pracy przyspiesza pojawianie się oczekiwanych efektów
i wzmacniania motywację klienta, a także wpływa motywująco na zespół, w którym pracuje.

Wzmocnienie

Coaching wzmacniając konkretną osobę powoduje również wzmocnienie tego ogniwa organizacji, w którym ta osoba działa.

Rozwój

Klient dokonujący zmian np. w sposobie zarządzania oraz osiągający wyższą skuteczność dzięki coachingowi promuje zmiany w całej organizacji. Dzieje się tak szczególnie wtedy, kiedy zmiana dotyczy osób strategicznie ważnych i opiniotwórczych.

Do kogo adresowany jest coaching

Do każdego, kto jest zainteresowany rozwojem. Coaching jest odpowiedzą na obecną w każdym z nas potrzebę doskonalenia. W coachingu chodzi o rozwijanie, udoskonalenie i wzmacnianie siebie samego.

Wśród cech charakterystycznych dla coachingu holistycznego jako dziedziny, znajdziemy między innymi:

• Indywidualne podejście

• Szacunek dla wartości i wewnętrznego świata klienta

• Wysoką efektywność

• Naturalność i prostotę

• Wielopoziomowe, całościowe i systemowe postrzeganie zjawisk

Najczęściej z coachingu korzystają:

 • Osoby, które chcą podwyższyć jakość tego, co robią dobrze

• Osoby, które chcą robić lepiej to, z czym sobie nie radzą

• Osoby, które chcą zyskać większą samoświadomości wzmocnić siebie

• Osoby, które chcą podwyższyć jakość swojego życia

• Osoby, które chcą przejąc większą odpowiedzialność za własne życie

• Osoby, które przeczuwają, że można więcej, pełniej i piękniej


piramida

W coachingu pracuję systemowo, w oparciu o poziomy logiczne Roberta B. Dilts’a.

Każdy z poziomów jest równie ważny i istotny w procesie rozwoju jednostki.

Każdy z poziomów ma wpływ na pozostałe poziomy, a więc i na całokształt osoby.

Zmiana dokonująca się na jednym z poziomów powoduje kaskadowo zmiany na niższych poziomach

Analizy behawioralne Extended DISC wykorzystują jako podstawę teoretyczną czterostrefowy model ludzkich zachowań znany pod nazwą DISC, zbudowany w oparciu o teorię Carla Gustava Junga.

Analizy mogą opisywać m.in. naturalny styl zachowania, styl komunikacji, sposób podejmowania decyzji, mocne strony, to, co motywuje, a co demotywuje daną osobę oraz wskazuje potencjalne obszary do pracy nad sobą.

FRIS trafnie określa i opisuje naturalny sposób myślenia oraz działania jednostki. Pokazuje, jak najlepiej wykorzystać naturalne predyspozycje – w pracy, w relacjach, w rozwoju osobistym.

Opiera się o 4 perspektywy poznawcze: FAKTY – RELACJE – IDEE – STRUKTURY (w skrócie FRIS).
Wyjaśniają one jakim informacjom nadajemy największy priorytet, szczególnie w nowych sytuacjach.

Współpracuję z profesjonalistami w swych dziedzinach

Oferuję usługi oparte na doświadczeniu zawodowym i doświadczeniu życiowym, wiedzy i kreatywności.

Kontakt

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij